Akce 2017/18

sledujte nás na facebooku

 

 Září

 

4. a 18. 

 Plzeňský dětský sbor (PDS) – Jubilanti (pro důchodce), obřadní síň  ÚMO   Plzeň 

 6.

 Průvod Vendelín - centrem města Plzně, Junior orchestr

10.

 Javořičky – vystoupení na Habrmanově náměstí

12.

 Javořičky  -  Vítání občánků, obřadní síň  ÚMO Plzeň 4, 15,30 a 16,30 hod.

18.

 Vystoupení žesťového kvintetu na vernisáži, Galerie u andělíčka, 17 hod.

21.

 Junior orchestr - vystoupení na Veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni

22.

 Vernisáž výstavy Výtvarného oddělení Iluminace, Galerie Paletka, vystoupí   žáci tanečného oddělení

23.

 Taneční oddělení – vystoupení v divadle v Jičíně v rámci celostátní dílny   dramatické výchovy

25.

 Taneční obor – vystoupení pro důchodce, KD Šeříkova ul.

   

 Říjen

 

 9. a 25.

 Plzeňský dětský sbor (PDS) – Jubilanti (pro důchodce), obřadní síň ÚMO Plzeň

 21.

 PDS a pěvecký sbor Roseta Čkyně, společný koncert, Masné krámy 16 hod.

22.

 Junior orchestr – Bavorsko český festival, DEPO Plzeň 2015, autobusová hala   16 hod.

   

Listopad

 

 3. - 5. 

 Soutředění a koncert Vivat Familia, Vimperk

4.

 Mezinárodní akordeonové dny v Praze,  mezinárodní akordeonová soutěž (D.   Holá ze třídy V. Blaškové), Pállfyho palác Praha

8.

 Javořičky, PDS  -  Koncert mladých skladatelů, Dům Hudby, 19 hod.

14.

 Koncert žáků  O. Hráchové a L. Pitrmanové a hostů z Domažlic, sálek ZUŠ   Doubravka, Zábělská, 18 hod.

21.

 Koncert smyčcového oddělení, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská ,18 hod. 

22.

 Koncert dechového oddělení., sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 18 hod.

27.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 18 hod.

28.

 Javořičky – výchovné koncerty pro slabozraké a postižené děti, sálek ZUŠ   Zábělská, 8 - 12,30 hod.

29.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 18 hod.

   

 Prosinec

 

2. - 3.

 PDS -  Vánoční turné, Rakousko

 3. 

 Vivat Familia - adventní koncert, kostel Seč, 17 hod.

6.

 Koncert ZHC: Malí velcí umělci, sál Západočeského muzea, 18 hod.

7.

 Koncert začátečníků, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 17,00 hod.

10.

 Adventní koncert - klavírní oddělení, Stříbro, Městské muzeum 10.30 hod.
 Kladruby 14 hod. - !! Koncert se nekoná, bude přesunut na jao 2018 !!

10.

 PDS, Javořičky - Vánoční koncerty KD Peklo, 18 hod.

11.

 Koncert dechového oddělení, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 17,30 hod.

12.

 Javořičky, koncert pro Domov důchodců, Doubravka, 15,30 hod.

13.

 PDS + sbor ze Železné Rudy, společný koncert v kostele Jana Husa,   Němejcova  ul., Plzeň, 18,30 hod.

14.

 Javořičky - křest kalendáře - výtěžek bude věnován Neonatologii dětského   oddělení FN v Plzni, restaurace Ve vilách, 18.30 - 20.00 hod.

15.

 Žákovský koncert - Vinice 17.30 hod. 

18.

 Vánoční koncert akordeonového oddělení, sál Západočeského muzea, 18 hod.   - !! KONCERT SE NEKONÁ

19.

 předvánoční pohádkové představení písničkových princezen - vystoupí žačky   pěvecké třídy uč. Terezy Koželuhové, Galerie města Plzně, 17 hod.

20.

 PDS - Vánoční koncert, Jablonec nad Nisou, 19 hod.

21.

 Vánoční koncert Junior orchestru, Kinosál SOU Skvrňany, 18 hod.

   

 Leden

 

8. 

 Tříkrálový koncert, kostel sv. Martina a Prokopa 17,30 hod.

23.

 Koncert smyčcového oddělení, sálek ZUŠ Doubravka, 18 hod.

   

 Únor

 

10. 

 Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská

11.

 Absolventský koncert - Jan Janiš, sálek Doubravka, 15 hod.

27.

 Klavírní oddělení - koncert Dům hudby, 18 hod.

   

 Březen

 

2.

 PDS - Pietní akt u pomníku B. Smetany, Kopeckého sady
        - v rámci Smetanovských dnů

3.

 Taneční oddělení - okresní kolo soutěže – Radovánek Plzeň, Pallova ulice

3. - 4.

 Krajské kolo ve hře na žesťové dechové nástroje, sálek ZUŠ Doubravka,   Zábělská

3. - 4.

 Mezinárodní akordeonová soutěž v Klingenthalu (SRN)

8.

 1. slavnostní koncert v KD Peklo, Pobřežní ul. 18 hod. – orchestr, pěvecký   sbor, soubory, taneční oddělení

9. - 11. 

 Houslová soutěž PhDr. J. Micky, Praha

10. - 11.

 Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje, sálek ZUŠ Doubravka

13.

 Smyčcové oddělení - koncert Masné krámy, 17 hod.

14.

 PDS - ČRO, komponovaný pořad k výročí Miroslava Horníčka, 19 hod.

17.

 Plzeňský akordeon, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská

17.

 Houslová sobota, konzervatoř Plzeň

24. - 25.

 Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje, sálek ZUŠ Doubravka

27.

 Taneční oddělení - krajská postupová přehlídka scénického tance dětí – divadlo                               Klatovy

   

 Duben

 

5.

 Krajské kolo soutěže smyčcových souborů, Starý Plzenec

7.

 Taneční oddělení - krajské kolo soutěže – kulturní dům Domažlice

19. 

 Absolventský koncert,  KVK centrum, 18 hod.

19.

 Koncert houslových nadějí, Zpč. muzeum, 18 hod.

24.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Doubravka, Zábělská, 18 hod.

26.

 Žákovský koncert, sálek ZUŠ Lobzy, Revoluční, 18 hod.

27.

 Absolventský koncert - Anna Chytrá a Veronika Vespalcová (housle) - sál
 Západočeského muzea, 18 hod.

   

 Květen

 

15.

 2. slavnostní koncert v Domě hudby, Husova ul. 18 hod. - sólisté, komorní hra

23.

 Absolventský koncert, Dům hudby 18 hod.

26.

 Plzenecké housličky - soutěž, Starý Plzenec

30.

 Absolventský koncert T. Šanderové a J. Janiše (zobcové flétny), Dům hudby

18 hod.

   

 Červen

 

4. - 8. 

 Postupové zkoušky

5. 

 Absolventský koncert, Dům Hudby 18 hod.

   

 Červenec

 
20. - 28. 

 10. roč. mezinárodních letních hudebních kurzů, Rožmberk nad Vltavou

Akce budou průběžně doplňovány.