Hudební dílna

povinný předmět pro žáky od 6. ročníku (mimo těch, kteří jsou zapojeni v orchestrech, souborech a sborech)

školní rok 2018/2019


I. cyklus

skupina A - úterý 14.45 - 16.15 - Lobzy - vyučující Ivana Janišová

skupina B - pátek 14.30 - 16.00 - Lobzy - vyučující Veronika Lejsková

skupina C - pátek 16.05 - 17.35 - Lobzy - vyučující Veronika Lejsková


II. cyklus

skupina A - sudé týdny - pátek - Doubravka - vyučující Marie Lobovská

skupina B - liché týdny - pátek - Doubravka - vyučující Marie Lobovská


V hudební dílně pracujeme s jednotlivými „částmi“ hudby - s rytmem a melodii. Experimentujeme s tempem a dynamikou, učíme se vzájemné souhře. Využíváme zvonkohry, xylofon, metalofon a rytmické nástroje. Hrajeme příležitostně i na ty nástroje, které studujeme jako hlavní obor. O hudbě, její bohaté historii a jejích současných možnostech, si také povídáme. Společně muzicírujeme - hrajeme z listu drobné skladby nebo úpravy písní, pokoušíme se vymýšlet i vlastní melodie. Improvizujeme v různých tóninách nebo harmonických kadencích.