Hudební dílna

povinný předmět pro žáky 6. ročníků I. cyklu a žáky II. cyklu (mimo těch, kteří jsou zapojeni v orchestrech, souborech a sborech)


I. cyklus

pátek 14.45 - 16.15

vyučující - Veronika Lejsková


II. cyklus

pátek 15.30 - 17.00 - Lobzy

skupina A - sudé týdny

skupina B - liché týdny

vyučující - Pavla Sovová


V hudební dílně pracujeme s jednotlivými „částmi“ hudby - s rytmem a melodii. Experimentujeme s tempem a dynamikou, učíme se vzájemné souhře. Využíváme zvonkohry, xylofon, metalofon a rytmické nástroje. Hrajeme příležitostně i na ty nástroje, které studujeme jako hlavní obor. O hudbě, její bohaté historii a jejích současných možnostech, si také povídáme. Společně muzicírujeme - hrajeme z listu drobné skladby nebo úpravy písní, pokoušíme se vymýšlet i vlastní melodie. Improvizujeme v různých tóninách nebo harmonických kadencích.