Smyčcové odd.

Smyčcové oddělení

Výuka probíhá:

 • v budově školy ZUŠ – Revoluční 100, Plzeň
 • v budově 7. ZŠ – Brněnská 36, Plzeň Vinice
 • v budově 14. ZŠ – Zábělská 25, Plzeň 

Výuka individuální:

 • housle, viola, violoncello, kontrabas

 Výuka kolektivní:

 • komorní hra, hra v komorním orchestru, hra ve folklorním souboru
 • Studium je pravidelné a systematické, na základě zvládnuté přijímací zkoušky.
 • Součástí studia vybraného smyčcového nástroje je hudební nauka. 

Vyučovací hodina trvá 45 min.

Škola poskytuje svým žákům za měsíční poplatek nástroje k zapůjčení.

Nejlepší žáci - sólisté i členové souborů - se zúčastňují soutěží, hrají na žákovských přehrávkách, koncertech školy a další řadě kulturních akcí.

   Organizace a délka studia:

přípravné studium

 • má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let
 • žáci získají základy z hudební teorie a navštěvují hodiny hry na nástroj 

studium I. stupně

 • má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let
 • individuální práce s učitelem v hodině hry na nástroj 

studium II. stupně

 • má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let
 • bezprostředně navazuje na studium I. stupně a rozvíjí získané dovednosti, více příležitostí je pro hru z listu 

studium pro dospělé (SPD)

 • má 4 ročníky a je určeno  pro žáky od 18 let
 • vzdělávání se určuje podle individuálních schopností žáka

   Každý stupeň studia žák ukončuje vystoupením na absolventském koncertu.

Ve vyšších ročnících přistupuje k sólové nástrojové hře i hra komorní a souborová (uplatňují se nástrojové dovednosti, hudební vkus a získávají praktické zkušenosti). Výuka pak souhrnně představuje 2 – 3 vyučovací hodiny týdně.  


UČITELÉ
Hráchová Olga housle,viola Doubravka,Lobzy Kalčeva Darina housle Doubravka Klepalová Zuzana housle Doubravka Rezek Jan housle,viola Doubravka,Lobzy Štěchová Jana housle Lobzy,Vinice Urválek Pavel violoncello Lobzy Stadtherr Vilém kontrabas Lobzy

Počet žáků       66

hra na housle 61 žáků hra na violoncello 4 žáci hra na kontrabas 1 žák

Školní rok  2017 / 2018

Připravujeme

2.6.              absolventský koncert - Š. Šípová - zpěv a J. Handšuch - housle
21. - 27.6.    Závěrečné soutředění orchestru žáků ZUŠ ČR a hráčů České filharmonie


Plzeňáček - stránky folklórního souboru - aktuální informace


Soutěže MŠMT 2017 / 2018

Hra smyčcových souborů a orchestrů

   5.4. 2018    9,30 hod.   Krajské kolo  Starý Plzenec

Plánované akce

září

 

 

listopad

3.- 5.
5.
14.

21.
28.

  soustředění Vivat Familia, Kvilda
  koncert Vimperk - Vivat Familia
  koncert žáků O. Hráchové a L. Pitrmanové a hostů z Domažlic,        Doubravka 18 hod.
  koncert smyčcového oddělení - Doubravka, 18 hod.
  koncert žáků O. Hráchové - Doubravka

prosinec

3.
15.

  koncert Vivat Familia - Seč, 17 hod.
  koncert Vinice 17.30 hod.
  třídní přehrávky

leden

23.

  koncert smyčcového oddělení - Doubravka, 18 hod.

únor

 28.

  Houslové kurzy pana Michala Sedláčka - Konzervatoř, Kopeckého    sady, žáci uč. Z. Klepalové

březen

2.

6.
9.- 11.
13.
17.
21.
28.

  Houslové kurzy pana Michala Sedláčka - Konzervatoř, Kopeckého    sady, žáci uč. O.Hráchové
  koncert žáků O. Hráchové, P. Šanderové, A. Tichá - Doubravka
  Houslová soutěž PhDr. J. Micky, Praha
  koncert smyčcového oddělení - Masné krámy, 17 hod.
  Houslová sobota na konzervatoři
  koncert smyčcového oddělení - Doubravka, 17.30 hod.
  velikonoční vystoupení ve FN Bory - členové souboru 
  Vivat familia, 16.15 hod.

duben

5.
11.

17.
19.
27.

  Krajské kolo soutěže smyčcových souborů, Starý Plzenec
  velikonoční vystoupení ve FN Bory - členové VIVAT FAMILIA 
  (žáci O.Hráchové), 16.15 hod.
  koncert - uč. O. Hráchová, sálek Doubravka, 18 hod.
  Koncert houslových nadějí, Zpč. muzeum, 18 hod.
  Absolventský koncert - A. Chytrá a V. Vespalcová - Zpč. muzeum 

květen

18.
24.


26.
27.

  Koncert houslistů ze ZUŠ Plzeňského kraje, Dům hudby, 17 hod.
  ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR
  - zahraje soubor Mattinata ze ZUŠ T. Brzkové - v souboru hraje
  Lukáš Handšuch ze. tř. O. Hráchové
  Plzenecké housličky, 26. roč. (mladší děti)
  Přehlídka komorní hudby- Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona 
  a Judy 

červen

 2.

12.

21. - 27.

  absolventský koncert - Š. Šípová - zpěv a J. Handšuch - housle, 
  Dům hudby, 18 hod.
  Koncert žáků houslové třídy ZUŠ Chrást a ZUŠ B.Smetany,
  kostel Dýšina, 17 hod.
  Závěrečné soutředění orchestru žáků ZUŠ ČR a hráčů ČF, Praha
  třídní přehrávky

červenec

20. - 28.

 10. roč. mezinárodních letních hudebních kurzů, Rožmberk 

srpen

 

 

Absolventi

  Handšuch J., Chytrá A., Vespalcová V. - 1. cyklus (O. Hráchová)
  Parák K., Špalková H. - 1. cyklus (D. Kalčeva) 
  Kužvartová M. - 1. cyklus (J. Štěchová)


Fotogalerie

KVK Centrum 2802/2017
Školní kolo 2601/2017, Polička
Koncert uč. O. Hráchové 1512/201
Doubravka - O. Hráchová, P. Šanderová 0303/2016
Soutěž školní komorní 1202/2016 
Doubravka 1312/2016 

Doubravka 1201/2016

Koncert ZUŠ a ČF foto1 foto2 06/2015

Masné krámy 120515
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 3/2015
Masné krámy 1702/2015
Doubravka 1811/2014
Hudební kurzy Plzeň 08/2014
Hudební kurzy České Budějovice 07/2014
Soutěž Mládí a Bohuslav Martinů 05/2014
Absolventský koncert A. Vodová 2704/2014
Soutěž J. Muziky 04/2014
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 03/2014
Soutěže 2014
Masné krámy 2014
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 2013
Vivat Familia 2013
České Budějovice 2013
S Pavlem Šporclem 2013
Soutěž - koncerty 2013
Nejmenší-Doubravka 030412
České Budějovice 2012
Dům hudby 2012
DJKT 2011
Doubravka_260111
Houslová soutěž PhDr. J. Micky 05/2010
Soutěž - koncerty 2010
Turnov 2009, Plzenecké housličky 2010