Talentové zkoušky 2018/19

 

KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO HUDEBNÍHO OBORU


Přijímáme děti, které k 31.8.2018 dovrší věku 5 let a starší.

Talentová zkouška: 13. - 14. června 2018

- zpěv písničky (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního tónu)

- hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
- hra na bubeníka (zopakování rytmického modelu)
- hra na detektiva (nalezení chyby v melodii známé písničky)
- hra na pozorného posluchače (chůze v rytmu hudby a reakce na změnu tempa)

 Hodnocení
- výborně provedené požadavky - 3 body
- průměrně provedené požadavky - 2 body
- podprůměrně provedené požadavky - 1 bod
- nesplněné požadavky - 0 bodů

Uchazeč bude přijat a zařazen ke studiu na základě počtu získaných bodů (minimum = 8 bodů) a podle volných míst v jednotlivých studijních zaměřeních.


KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO VÝTVARNÉHO OBORU


Přijímáme děti, které k 31.8.2018 dovrší věku 6 let a starší.

Talentová zkouška: 3. - 4. 9. 2018, 14 - 17 hodin, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, budova v Revoluční ul., Plzeň-Lobzy, učebna výtvarného oboru - přízemí budovy

- prohlídka domácích prací

- pohovor s uchazečem

Talentová zkouška se zaměřuje  na prokázání výtvarných předpokladů - výtvarného talentu, zralosti výtvarného projevu, osobitého přístupu a schopnosti tvůrčího rozvoje a všeobecných předpokladů pro studium - sociální zralosti, samostatnosti, schopnosti koncentrace a zájmu o obor.

Hodnocení

prospěl - přijat

neprospěl - nepřijat

Uchazeč bude zařazen ke studiu podle volných míst v jednotlivých třídách.


KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO TANEČNÍHO OBORU


Přijímáme děti, které k 31.8.2018 dovrší věku 5 let a starší.

Talentová zkouška: 13. - 14. června 2018

přípravné studium (5 - 6 let)

- přirozená pohyblivost, ohebnost v kloubech, pružnost v celém těle dle anatomických možností a věku dětí

- celková koordinace těla v jednoduchých pohybech a dynamice (např. běh, poskok, zastavení, chůze, výskoky, sed turecký, předklony)

- rytmické cítění, opakování jednoduchého rytmického krátkého motivu

žáci od 1. ročníku (7 let a starší)

- pohyblivost těla, ohebnost v kloubech a pružnost v celém těle dle anatomických možností a věku dětí

- celková koordinace těla v základních polohách těla a dynamice (běh, poskok, chůze, výskoky, předklony, spojení několika prvků pohybu dohromady)

- rytmické cítění, opakování rytmického motivu, zrytmizování svého jména či říkadla, zpěv písničky dle svého výběru 

- reagování na změny dynamiky a rytmu pohybem (zrychlení, zpomalení, zastavení)

- orientace v prostoru - pohyb po prostoru, zastavení, zástup, kruh, vnímání dvojice a celková orientace těla v prostoru

Náročnost požadavků je volena dle věku dětí.

Hodnocení

A - zvládá většinu daných kritérii 

B - zvládá částečně daná kritéria

C - nezvládá daná kritéria

Uchazeč je přijat ke studiu při celkovém hodnocení A a B.