Úplata za vzdělávání (Školné)

platba pololetně v termínu určeném ředitelem školy


vklad v hotovostiRaiffeisen Bank (bez poplatku), vkladový list (obdržíte u učitele) obsahuje částku, variabilní symbol a jméno žáka

bezhotovostní platební stykbankovním převodem na číslo účtu 1043006968/5500
variabilní symbol (obdržíte u učitele) musí být uveden, slouží k identifikaci platby
ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno žáka, slouží k identifikaci platby

nedodržení termínupokud žák nezaplatí školné v daném termínu, nemá nárok na vyučování
hodiny zameškané žákem a hodiny připadající na státní svátky a školní prázdniny se nenahrazují

další informace na tel. 377 260 490 nebo v kanceláři školy


Úplata pro školní rok 2018/2019 - pololetně


hudební obor

přípravná hudební výchova bez nástroje - 900,- Kč
(Mateřídoušky - děti 5leté, Školáčci - děti 6leté)

hra na nástroj, sólový zpěv - 2200,- Kč 
hra na nástroj - skupina 2 žáci na hodinu - 1100,- Kč

sborový zpěv - 900,- Kč (studijní zaměření sborový zpěv)
sborový zpěv - 100,- Kč (v kombinaci s dalším studijním zaměřením)


taneční obor

přípravka - 850,- Kč
základní studium - 1150,- Kč


výtvarný obor

přípravka - 1300,- Kč
základní studium - 1300,- Kč


studium pro dospělé včetně vysokoškoláků

hra na nástroj, sólový zpěv - 11575,- Kč
sborový zpěv - 10275,- Kč
taneční obor - 10525,- Kč
výtvarný obor - 10675,- Kč


variabilní symboly:

Benešová Marie 56
Blašková Věra 26
Bodnár Jan 34
Braun Jan  45
Candra Jan 15
Čížek Pavel 54
Drábek Roman 4
Durasová Zuzana 8
Engelthalerová Hana 40
Hofmanová Lucie 55
Hráchová Olga 48 housle
Janiš Ján 36
Janišová Ivana 20 klavír, 201 Školáčci
Janovičová Petra 3
Javořičky (sborový zpěv) 111
Jíšová Alexandra (výtvarný obor) 2
Jíšová Lenka (taneční obor) 12
Junior orchestr 71
Kalčeva Darina 21
Klablenová Bronislava 59
Klepalová Zuzana 18
Kopřiva Kamil 16
Kotrč Jan 14
Křiváček Matouš 37
Kudrna Ivan 17
Kuntzmanová Alena 9 klavír, 91 Mateřídoušky
Kreuzmannová Radislava 6
Mateřídoušky (PHV1) 91
Medunová Hana 44 akordeon, 441 keyboard
Michalec Ondřej 53
Nárovcová Radka 22
Notičky (sborový zpěv) 231
Petruň Martin 38
Pitrmanová Linda 30
Plzeňský dětský sbor 101
Pošarová Jana 23 zobcová flétna, 231 Notičky
Pytelková Daniela 24
Rezek Jan 5 housle, 51 smyčcový soubor, 481 Plzeňáček
Rezková Zuzana 39
Rupert Marek 25
Slavík Štěpán 46
Stolzová Markéta 19
Šlégr Jan 27
Špelina Marek 11
Špelinová Helena 28
Štěchová Jana 29 housle, 291 PHV Vinice
Školáčci (PHV2) 201
Tupá Alena 31
Urbanová Naďa 33
Urválek Pavel 47

Vendová Helena (výtvarný obor) 43
Vohnout Petr 32