Úplata za vzdělávání (Školné)

platba pololetně v termínu určeném ředitelem školy


vklad v hotovostiRaiffeisen Bank (bez poplatku), veškeré údaje obdržíte mailem

bezhotovostní platební styk: bankovním převodem, veškeré údaje obdržíte mailem

nedodržení termínupokud žák nezaplatí školné v daném termínu, nemá nárok na vyučování
hodiny zameškané žákem a hodiny připadající na státní svátky a školní prázdniny se nenahrazují

další informace na tel. 377 260 490 nebo v kanceláři školy


Úplata pro školní rok 2018/2019 - pololetně


hudební obor

přípravná hudební výchova bez nástroje - 900,- Kč
(Mateřídoušky - děti 5leté, Školáčci - děti 6leté)

hra na nástroj, sólový zpěv - 2200,- Kč 
hra na nástroj - skupina 2 žáci na hodinu - 1100,- Kč

sborový zpěv - 900,- Kč (studijní zaměření sborový zpěv)
sborový zpěv - 100,- Kč (v kombinaci s dalším studijním zaměřením)


taneční obor

přípravka - 850,- Kč
základní studium - 1150,- Kč


výtvarný obor

přípravka - 1300,- Kč
základní studium - 1300,- Kč


studium pro dospělé včetně vysokoškoláků

hra na nástroj, sólový zpěv - 11575,- Kč
sborový zpěv - 10275,- Kč
taneční obor - 10525,- Kč
výtvarný obor - 10675,- Kč